Wartość dodana usług logistycznych - greenyard.group
for a healthier future
4.1
Usługi dodatkowe

#3 działalność

bande-blanche-small
WARTOŚĆ DODANA USŁUG LOGISTYCZNYCH
Będąc częścią grupy specjalizującej się w owocach i warzywach, oferujemy szeroki wachlarz usług o wartości dodanej w odniesieniu do produktu:
- kontrola jakości produktu
- ważenie i sortowanie owoców i warzyw (przy użyciu różnych maszyn sortujących)
- etykietowanie
- pakowanie/przepakowanie (gir-pack, flow-pack, pojemniki, każdy rodzaj kartonu)
- zarządzanie odpadami
- wsparcie innowacyjne/promocyjne/marketingowe
- zarządzanie bezpieczeństwem żywności
- dojrzewanie (know-how dla mango, awokado & kiwi)

WSZYSTKO POD NADZOREM SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO/IFS
4.2 aweta
bande-blanche-small
0:00
bande-blanche-small