Czym jest dojrzewalnia owoców i warzyw - greenyard.group
for a healthier future

Czym jest dojrzewalnia owoców i warzyw?

Mówiąc prosto dojrzewalnia owoców i warzyw to kontrolowane środowisko, w którym surowce pochodzenia roślinnego (owoce i warzywa) są przechowywane i wystawiane na określone warunki, aby pobudzić je do osiągnięcia odpowiedniego stopnia dojrzałości w celu uzyskania perfekcyjnej jakości, smaku, tekstury i wyglądu. Proces ten przeprowadza się przed ich dystrybucją i sprzedażą.

W dojrzewalniach stosuje się kontrolowane parametry takie jak temperatura, wilgotność powietrza, stężenie gazów, oświetlenie oraz wentylacja po to, aby wpływać na tempo dojrzewania owoców i warzyw. Celem jest zminimalizowanie strat jakościowych i ilościowych oraz przedłużenie okresu trwałości tak, aby owoce i warzywa były gotowe do spożycia w jak najlepszym stanie.

W naszych magazynach oferujemy dojrzewanie surowców roślinnych, czyli warzyw i owoców, by zapewnić konsumentom to, na co zasługują. Dążenie do zminimalizowania strat i pełnego wykorzystania dostępnych zasobów sprzyja usprawnieniu produkcji i zmniejszeniu ilości odpadów.