Transport, Dystrybucja, Spedycja, Działalność Portowa - greenyard.group
for a healthier future
3.1 containers
Transport, Dystrybucja, Spedycja i Działalność portowa

#2 działalność

TRANSPORT KRAJOWY I DYSTRYBUCJA
. Dystrybucja krajowa FTL - LTL z centralnej Polski:
- produkty mrożone (-18 ⁰C)
- produkty chłodzone (0-4⁰C / 6-8⁰C)
. Konsolidacja krajowa LTL z Polski do naszych DC
. Codzienne wahadła (LTL) pomiędzy naszymi lokalizacjami:
- WAW < > PZN
- PZN < > GDA
- WAW < > GDA


3.2 domestic-transport.jpg
3.3 TS
SPEDYCJA I TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY
. Transport międzynarodowy, FTL / LTL
. Spedycja (przez Antwerpię, Rotterdam, Gdańsk, Hamburg, itp.)
. Krajowy i międzynarodowy transport drogowy kontenerów morskich wszystkich typów, w tym kontenerów chłodniczych
AKTYWNOŚĆ PORTOWA - GDAŃSK
Wyspecjalizowany operator portowy skupiający swoje działania na:

. Spedycja MORSKA przez porty w Gdyni / Gdańsku i główne porty europejskie (Hamburg, Antwerpia, Rotterdam, Koper, itd.)
. Działalność Portowa: rozładunek / załadunek / magazyn celny/ wyznaczony Sanitarny Punkt Graniczny / VGM / QC
. ODPRAWY CELNE (w tym sanitarne / weterynaryjne) dla przesyłek importowych oraz eksportowych
. Organizacja utylizacji towarów z zakazem wprowadzenia do obrotu
. Międzyportowe i krajowe Przewozy Kontenerowe: suche / chłodzone / ciężkie ładunki
3.4 TS port RS