Warunki do transportu nabiału - greenyard.group
for a healthier future

Warunki do transportu nabiału

Nabiał jest jednym z tych produktów spożywczych, które wymagają wąskiego zakresu temperatury przechowywania i najwyższego poziomu higieny. Z tego powodu transport nabiału w Greenyard Logistics Poland opiera się na ścisłych regulacjach sposobów magazynowania, spedycji i przewozu produktów pochodzenia mlecznego.

Stosujemy przy tym kilka ważnych zasad, które pomagają zachować najwyższą jakość nabiału od momentu przyjęcia go do magazynu po dostarczenie konsumentom. Są to: