Wymagania dotyczące transportu owoców w chłodni - greenyard.group
for a healthier future

Wymagania dotyczące transportu owoców w chłodni

Niemal każdy typ owoców należy przewozić w niskiej temperaturze. Ma ona na celu zahamowanie rozwoju drobnoustrojów, które powodują psucie się plonów. Transport owoców w chłodni obejmuje przede wszystkim dopasowanie odpowiedniej przestrzeni ładunkowej do rodzaju owoców i typu trasy. Inaczej przewozi się owoce na trasach lokalnych, a inaczej drogą morską.

Ogromne doświadczenie i doskonałe zaplecze logistyczne pozwalają nam zapewnić klientom ultra świeże owoce transportowane w warunkach chłodniczych. Najczęściej stosuje się do tego celu przedział temperatur 0–4⁰C lub 6–8⁰C. Najniższe wartości są zarezerwowane dla transportu owoców nietrwałych, które szybko ulegają zniszczeniu.

Oprócz odpowiedniej temperatury owoce wymagają optymalnej cyrkulacji powietrza. Bez niej szybko mogłyby zacząć się psuć, co negatywnie odbiłoby się na ich jakości i spowodowało straty dla przewoźnika a tym bardziej dystrybutora. Z tego powodu transport owoców miękkich i świeżych w warunkach kontrolowanych musi być zgodny z najwyższymi zasadami higieny oraz regulacjami prawnymi.