Organizacja obsługi celnej - greenyard.group
for a healthier future

Organizacja obsługi celnej

W spedycji międzynarodowej bardzo ważnym elementem jest przekraczanie granic państwowych. Dlatego obsługa celna jest w Greenyard Logistics Poland jednym z najważniejszych procesów, w których wspieramy naszych klientów. Rozumiemy, jak duże znaczenie dla międzynarodowego przesyłu towarów ma sprawne przekroczenie granicy, zwłaszcza jeśli mowa o artykułach spożywczych. Dlatego wspieramy klientów w:

Oprócz standardowych procedur obsługa celna w Greenyard Logistics Poland wspiera klientów w:

W naszym centrum logistycznym w Gdańsku mamy magazyn celny. W razie sporu czy dotarcia do kraju towarów z zakazem wprowadzania do obrotu prowadzimy proces utylizacji.