Spedycja w Greenyard Logistics Poland - greenyard.group
for a healthier future

Spedycja w Greenyard Logistics Poland

Dla naszych partnerów w biznesie realizujemy usługi spedycyjne drogą lądową i morską. Na czym polega spedycja? To szerokie pojęcie obejmujące nie tylko transport towarów, ale też zapewnienie:

Ogromne doświadczenie w spedycji międzynarodowej i krajowej przyczyniło się do zapewnienia najwyższego poziomu świadczonych usług. Dziś Greenyard Logistics Poland realizuje dla swoich klientów spedycję:

Nowoczesna spedycja wymaga optymalizacji kosztów i brania pod uwagę redukcji negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne. Dlatego w naszej pracy dążymy do tego, by wybierać ekologiczne środki transportu i minimalizować ich wpływ na ekosystem. Poza tym klarowna wymiana informacji i doskonała znajomość przepisów międzynarodowych sprzyja szybszej realizacji usług spedycyjnych.