Zasady magazynowania żywności w temperaturze kontrolowanej - greenyard.group
for a healthier future

Zasady magazynowania żywności w temperaturze kontrolowanej

Owoce i warzywa należy przechowywać w pomieszczeniach dopasowanych do ich wymagań. Odpowiednie warunki magazynowe powinny być zapewnione do momentu dystrybucji. Bez względu na to, czy magazyn żywności funkcjonuje jako chłodnia, czy mroźnia, musi spełniać wysokie wymagania jakościowe. Najważniejsze zasady w przechowywaniu produktów spożywczych to: